Napovednik

 

 

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
z vključenim AED

 

Termin: sobota, 3.2.2018
Lokacija: Ortopedska Bolnišnica Valdoltra

PROGRAM

7:30- 08:00 Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

08:00 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
08:20 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
08:40 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
09:00 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
09:10 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
09:20 Diskusija, izmenjava mnenj
09:40 ODMOR – okrepčilo, priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

10:10 TPO odraslih z AED, tujki v dihalnih poteh
10:50 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, /skupine do 10 udeležencev/
11:10 TPO otrok, tujki v dihalnih poteh
11:50 Reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti /skupine do 10 udeležencev/
12:10 ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

 

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

12:30 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
13:00 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
13:45 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
14:00 Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

SPLOŠNE INFORMACIJE

Vsebina in izvedba delavnice je usklajena z zahtevami obveznih vsebin licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja in ustreza dodatnim kriterijem, ki jih v prilogi zahteva Pravilnik o licenčnem vrednotenju strokovnih izpopolnjevanj.

Kotizacija in plačilo

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 160 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani SDMSBZT Koper, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta, polno kotizacijo za člane regijsko društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.
V kotizacijo je všteta: organizacija predavanja, delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroški preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo nakažete na TRR SI 56 1010 0003 4783 613 SDMSBZT Koper, pri Banki Koper z oznako ''Strokovno srečanje 3.2.2018''.

PRIJAVE

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko kartice z naslovom E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno. Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

 

Udeležba je omejena na 40 udeležencev.

 

Vljudno vabljeni,

Doroteja Dobrinja
Predsednica SDMSBZT Koper

 

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih