Napovednik

 

 

Razpis volitev v organe društva

SDMSBZT Koper razpisuje prosta mesta v organe društva:

-         za člane Razsodišča 1 (eno) mesto,

-         za člane Komisije za priznanja 1 (eno) mesto.

Prijavnice pošljete v zaprti kuverti na naslov Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper, do vključno 25.10 2021, s pripisom ''VOLITVE SDMSBZT KOPER – NE ODPIRAJ''.

Predsednica razpisne komisije                                       Predsednica UO SDMSBZT Koper

Tanja Montanič Starc                                                         Doroteja Dobrinja

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih