Izobraževanja


Izobraževanje je stalnica društvenega delovanja. Potreba po znanju je vrednota, ki jo v vsakdanjem življenju in delu vse bolj cenimo ter se vsebinam temu primerno odzivamo.

Znanje je predpogoj za razvoj stroke zdravstvene nege, nenehno strokovno izobraževanje pa ni le pravica, temveč tudi dolžnost vsake medicinske sestre. Poleg strokovnih tem, ki so ozko vezane na področje našega delovanja, prisluhnemo tudi vsebinam, ki nas sproščajo in duhovno bogatijo.

Najmanj tri do štirikrat letno tako organizira strokovna srečanja, ki se jih udeleži povprečno 100 do 380 članov in članic društva. Da bi zagotovili možnost udeležbe čim večjemu številu članstva, se srečanja pripravljajo v pozno-popoldanskem času. Vsebine strokovnih srečanj društvo izbira glede na zanimanje in potrebe članstva, pa tudi glede na aktualnost določene problematike. Predavatelji so medicinske sestre in sodelavci iz delovnih okolij ter različni strokovnjaki iz vse Slovenije.

Ni prispevkov v tej kategoriji. Če je prikazana podkategorija na tej strani, lahko vsebuje prispevke.

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih