Zbornik

zbornikZbornik 50 let Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper je bogat prikaz dogajanj petdesetletne zgodovine društva.

Zbornik so ustvarjale Boja Pahor, Tadeja Bizjak, Tatjana Kastelic, Tina Furlan, Mira Peroša, Marina Čok, Mirsada Osmani, Rosana Škvarč Isovski, Bojana Baričič, Virginija Benigar, Vlasta Belič, Mira Šavora in Doroteja Dobrinja ter vse kolegice in kolegi s svojimi prispevki, katerim se gre zahvaliti za sodelovanje pri prispevkih ter danih slikovnih materialih.

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih