Strokovna srečanja

 

 

Organizator:
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje v sodelovanju z Strokovnim društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper

Termin:
24.10.2019 - 14:15 do 19:15

Lokacija:
Ortopedska bolnišnica Valdoltra – Predavalnica

 

Program

14.15 - 15.00 Registracija, navodila udeležencem

Moderatorici: Tanja Montanič Starc, dipl. med. sestra, Marija Tulek, dipl. med. sestra

15.00 - 16.10 Izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu, Martina Klobčar Črep
16.10 - 17.20 Orodja za doseganje kakovosti, Martina Klobčar Črep
Profesionalno komuniciranje s pacienti (SIOP)
Okužbe povezane z zdravstvom
17.20 - 17.30 Odmor
17.30 - 18.40 Sistem vodenja kakovosti ter uvajanje sprememb, Urša Šoba

  • Sistemi vodenja kakovosti
  • Procesni pristop
  • Uvajanje sprememb
  • Standard in standardizacija, nadzori (notranje presoje)
  • Zahteve standardov kakovosti

18.40 - 19.40 Komuniciranje v zdravstvu, Urša Šoba

  • Medosebni odnosi
  • Timski pristop

19.40 - 19.50 Razprava
Drobna večerna pogostitev in druženje

Splošne informacije

Vsebina je usklajena z zahtevami obveznih vsebin licenčnega obdobja iz Kakovosti in varnosti v zdravstvu in ustreza dodatnim kriterijem, ki jih v prilogi zahteva Pravilnik o licenčnem vrednotenju strokovnih izpopolnjevanj.

Kotizacija in plačilo
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani SDMSBZT Koper, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta, polno kotizacijo za člane regijsko društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.
V kotizacijo je všteta: organizacija predavanja, delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroški preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo nakažete na TRR SI 56 1010 0003 4783 613 SDMSBZT Koper, pri Banki Koper z oznako ''Strokovno srečanje 24.10.2019''.

Prijave

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko kartice z naslovom E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno. Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Udeležba je omejena na 130 udeležencev.

Vljudno vabljeni,

Doroteja Dobrinja
Predsednica SDMSBZT Koper

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih